เกี่ยวกับ “สวนเกษตร 32”

สวนเกษตร 32 เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกจากการปลูกสตรอเบอรี่ ในปี พ.ศ. 2519 หลังจากนั้นเริ่มมีการปลูกไม้ตัดดอก ได้แก่ เบญจมาศ แกลดิโอลัส และไม้ผล คือ ลิ้นจี่ จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นการผลิตไม้กระถางตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มาจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มไม้ดอกและไม้ใบ ซึ่งไม้กระถางที่เคยปลูกในอดีต ได้แก่ เยียบีร่า อาฟริกัน-ไวโอเล็ต พริมโรส ฯลฯ

ในปัจจุบัน ไม้กระถางหลักที่ทำการผลิตจำหน่าย ได้แก่ หน้าวัว (Anthurium) ไซคลาเมน (Cyclamen) บีโกเนีย (Begonia) แก้วสารพัดนึก (Alocasia) คล้า (Calathea) และพืชในกลุ่มเฟิร์น (Ferns) เป็นต้น โดยไม้กระถางทั้งหมดจะปลูกและดูแลด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยบุคคลากรที่มีคุณภาพ ในพื้นที่โรงเรือนมากกว่า 40 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60 ไร่

กระบวนการผลิตไม้กระถาง เริ่มตั้งแต่การเลือกสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ สำหรับไม้ดอกบางชนิด จำเป็นที่จะต้องสั่งเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ต้นกล้า หรือหัวพันธุ์ จากต่างประเทศ โดยแหล่งหลักๆ ที่ทางสวนสั่งนำเข้ามา ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

การผลิตไม้กระถางของ สวนเกษตร 32 จะอยู่ในโรงเรือนทั้งสิ้น โดยโรงเรือนของทางสวนฯ จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ [1] โรงเรือนระบบเปิด ซึ่งจะมี หลังคากันฝน ตาข่ายกันแมลง และแสลนเพื่อปรับแสงให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด และ [2] โรงเรือนระบบปิด จะเป็นโรงเรือนที่มีระบบปรับอุณหภูมิ ความชื้น (Evaporative Cooling System) สำหรับภาชนะที่ใช้ปลูกนั้นจะเป็นกระถางพลาสติกขนาดต่างๆ โดยใช้เครื่องปลูกที่ไม่ใช่ดิน เช่น พีทมอส (Peat Substrate) เพอร์ไลท์ (Perlite) เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) กาบมะพร้าวสับ ขุยมะพร้าว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีที่สุด อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและสะดวกต่อการขนส่งอีกด้วยแชร์หน้านี้