แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพสูง

สวนเกษตร 32 อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519

ไม้กระถางคุณภาพ

ผลิตจากต้นกล้าและวัสดุปลูกคุณภาพสูง
ปลูกเลี้ยงด้วยอุปกรณ์และโรงเรือนทันสมัย

นำเข้าและจำหน่ายวัสดุปลูกพืช

วัสดุปลูกพีทมอส Greenterra
Professional Peat Moss Substrate
เพอร์ไลท์ เวอร์มิคูไลท์ เม็ดดินเผามวลเบา

สายพันธุ์และวัสดุปลูกคุณภาพ